توقیف ۲۰۴ فروند شناور صیادی متخلف در صیدگاه‌های خوزستان
مدیر کل شیلات خوزستان از توقیف ۲۰۴ فروند شناور صیادی متخلف در صیدگاه‌های استان طی ۸ ماهه امسال خبرداد.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091207195/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B2%DB%B0%DB%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86