توسعه ۴ شهرک و ۲ ناحیه صنعتی در ۴ استان کشور


تهران- ایرنا- توسعه چهار شهرک و دو ناحیه صنعتی در چهار استان یزد، مازندران، لرستان و آذربایجان شرقی با تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963059/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%DB%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1