توسعه اقتصاد دانش بنیان در دستور کار باشد/ لزوم ایجاد ارزش مالکیت فکری


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: در مقوله اقتصاد دانش بنیان و توسعه آن باید به‌موقع عمل کنیم و فرصت‌سوزی نکنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036285/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA