توزیع  ۱.۵میلیون تایر سواری تا پایان سال/ تایر به‌اندازه کافی در بازار موجود است


تهران- ایرنا- رییس انجمن صنفی صنعت تایر با تاکید بر اینکه تایر به اندازه کافی برای فروش موجود است، از توزیع ۱.۵ میلیون حلقه تایر تا روزهای پایانی سال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050864/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1-%DB%B5%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C