توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان با قیمت‌گذاری دستوری خودرو


تهران- ایرنا- رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروها در سال‌های گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطه‌ها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی شد و قیمت‌های جدید باید به‌گونه‌ای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073158/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C