تورم نقطه به نقطه بخش معدن تک رقمی شد


تهران- ایرنا- مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معادن که در بهار و تابستان سال گذشته سه رقمی شده بود، در پاییز امسال تک رقمی شده و به ۹.۷ درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032242/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF