تورم روسیه کاهش یافت – ایسنا

رشد ماهانه قیمت مصرف‌کننده ۰.۸۴ درصد افزایش یافت. ارقام منتشر شده کمی بالاتر از تخمین‌های بازار بود و قیمت مواد غذایی منجر به تورم شد.

تورم سالانه از آوریل سال گذشته که به ۱۷.۸ درصد افزایش یافت، روند کاهشی ثابتی داشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط آژانس ملی آمار روسیه، تورم سالانه در روسیه از ۱۱.۹۴ درصد در ماه دسامبر ۲۰۲۲ به ۱۱.۷۷ در ژانویه سال جاری کاهش یافته است.

تورم روسیه در ماه ژانویه به ۱۱.۸ درصد کاهش یافت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062156057/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

قیمت خدمات در ژانویه ۲۰۲۳ نسبت به دسامبر گذشته ۱.۰۱ درصد و نسبت به سال قبل ۱۳.۴۷ درصد افزایش یافت.

قیمت‌ها در ژانویه ۲۰۲۳ به‌صورت ماهانه ۱.۳۲ درصد و سالانه ۱۰.۱۶ درصد افزایش یافت. غیرخوراکی‌ها شاهد افزایش به میزان ۰.۲۱ درصد ماهانه و ۱۲.۱۹ درصد نسبت به سال قبل بودند.