تورم تولید در بخش خودرو در فصل تابستان ۲ درصد شد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برپایه گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولید در بخش خودرو در تابستان ۲ درصد است و این بدان معناست که هزینه ملزومات ساخت خودرو در تابستان نسبت به بهار فقط ۲ درصد افزایش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962143/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF