توان شرکت‌های ایرانی برای «تولید بدون ریسک توقف» تایر/ داخلی‌سازی ۶۵ درصدی تولید لاستیک


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان قادرند در صورت حمایت دولت، تولید بدون ریسک توقف را در صنعت استراتژیک تایر رقم بزنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023949/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C