توافق کمیسیون اقتصادی با رییس بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان بیان کرد: گزارش رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی از بهبود مولفه های اصلی اقتصادی نسبت به گذشته در حوزه های صادرات نفتی و غیر نفتی است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062128959/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با محمدرضا فرزین رییس جدید بانک مرکزی خبر داد و گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی توافق شد که رویکرد سیاست‌ها ایجاد ثبات و کاهش نوسانات قیمت های بازاری ارز باشد.

وی توضیح داد: ناترازی بودجه و نظام بانکی  عامل اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور است لذا مقرر شد تصمیم‌های بنیادی اقتصادی در چارچوب کار مشترک میان کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی در لایحه بودجه و احکام برنامه هفتم توسعه اتخاذ شده و ریشه‌های تورم رفع شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی گفت: این جلسه با حضور رییس جدید بانک مرکزی جهت ارائه برنامه ها تشکیل و مقرر شد با همکاری بانک مرکزی چند اقدام صورت گیرد.

به گفته وی، تعامل خوبی بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی در راستای هماهنگی برای ایجاد ثبات در نظام ارزی کشور و به دنبال آن کاهش پیامدهای ناشی از آن در بخش‌های صادرات، واردات و فضای عمومی کسب و کار در کشور  وجود دارد.

پورابراهیمی ادامه داد: توافق شد که رویکرد حوزه سیاست‌های ارزی ایجاد ثبات و کاهش نوسانات قیمت‌های بازاری ارز بوده و مغایرتی با قوانین پایه ای کشور مانند ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نداشته باشد. در این قانون نرخ ارز کشور را نرخ ارز شناور مدیریت شده اعلام کرده است.