توافق کمیسیون اقتصادی با رییس بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز

به گفته وی، تعامل خوبی بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی در راستای هماهنگی برای ایجاد ثبات در نظام ارزی کشور و به دنبال آن کاهش پیامدهای ناشی از آن در بخش‌های صادرات، واردات و فضای عمومی کسب و کار در کشور  وجود دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با محمدرضا فرزین رییس جدید بانک مرکزی خبر داد و گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی توافق شد که رویکرد سیاست‌ها ایجاد ثبات و کاهش نوسانات قیمت های بازاری ارز باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062128959/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان بیان کرد: گزارش رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی از بهبود مولفه های اصلی اقتصادی نسبت به گذشته در حوزه های صادرات نفتی و غیر نفتی است.

پورابراهیمی ادامه داد: توافق شد که رویکرد حوزه سیاست‌های ارزی ایجاد ثبات و کاهش نوسانات قیمت‌های بازاری ارز بوده و مغایرتی با قوانین پایه ای کشور مانند ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نداشته باشد. در این قانون نرخ ارز کشور را نرخ ارز شناور مدیریت شده اعلام کرده است.

وی توضیح داد: ناترازی بودجه و نظام بانکی  عامل اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور است لذا مقرر شد تصمیم‌های بنیادی اقتصادی در چارچوب کار مشترک میان کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی در لایحه بودجه و احکام برنامه هفتم توسعه اتخاذ شده و ریشه‌های تورم رفع شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی گفت: این جلسه با حضور رییس جدید بانک مرکزی جهت ارائه برنامه ها تشکیل و مقرر شد با همکاری بانک مرکزی چند اقدام صورت گیرد.