تنظیم بازار پوشاک شب عید با بهره‌گیری از بستر هوشمند فضای مجازی


تهران- ایرنا- مدیرکل دفترخدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت، از بهره‌گیری نوین بستر فضای مجازی در تنظیم بازار پوشاک و سایراقلام نظیر کیف و کفش جهت خرید به‌صرفه محصولات توسط آحاد مصرف کنندگان در کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041494/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C