تمرکز وزارت صمت بر ایجاد بازار گسترده برای دانش‌بنیان‌ها است

وی در پاسخ به اینکه سهم دانش‌بنیان‌ها در صنعت چقدر است، گفت: اینکه شرکت‌های دانش بنیان چه سهمی در فناوری‌های نوین دارند، باید بگویم سهم بالایی است اما اینکه چه میزان در اقتصاد نقش دارند در حال حاضر پایین است چون هنوز به مقیاس نرسیده‌اند.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید رضا فاطمی امین در حاشیه بازدید از نمایشگاه قابلیت‌های وزارت دفاع در تولید و اقتصاد دانش بنیان اظهارداشت: صنعت دفاعی به دلیل گستردگی زیاد، تطابق بسیاری با بخش صنعت دارد به طوری که در این بازدید با یک حساب سرانگشتی حدود ۲۰ تا ۲۵ بخش را دیدم که با حوزه صنعت تطابق دارد.

فاطمی امین بیان اینکه تمرکز ما این است که شرکت های بزرگ را به شرکت های دانش بنیان متصل کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از روش های حمایت از محصولی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد، جلوگیری از واردات آن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما می توانیم بازار و تقاضا ایجاد کنیم، تصریح کرد: اگر بنگاه های بزرگ را به سمت تحقیق و توسعه سوق دهیم، فضای ورود دانش بنیان ها به بازار ایجاد می شود زیرا اگر استاندارد ها در برخی محصولات ارتقا یابد و یک بازار و تقاضایی برای کار دانش بنیان ایجاد می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84844557/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وزیر صمت ادامه داد: مثلا ما یک واحد صنعتی داریم سود خالص آن در سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان بود اگر سه درصد این شرکت بیاید در فعالیت دانش بنیان یک جهش جدی بوجود آید، به همین خاطر تمرکز ما در حوزه دانش بنیان این است که بنگاه های بزرگ رابیاوریم تا وارد تحقیق و توسعه شوند تا بازار گسترده ای برای دانش بنیان ها ایجاد شود و مهم تر اینکه این ارتباط برقرار می شود و در اقتصاد خودش را نشان می دهد به طوری که هم اکنون این موضوع در تجهیزات پزشکی نمود روشن داشته اما در خیلی از صنایع هنوز نشان داده نشده است.

وی همچنین گفت: معیارهایی چون قیمت، کیفیت مناسب، درزمان مناسب وبا کارایی مناسب مواردی است که محصول تولید شده داخل را قابل استفاده می کند. در آن جایی که این پنج معیار است، ما باید از محصول داخلی حمایت کنیم و اتفاقا وظیفه ما همین است که با این کار اشتغال و ارزش افزوده در کشور حفظ شود و فرصت شغلی ایجاد شود. اما می گوییم تنها راه این نیست.

وی افزود: بدنبال تقویت این بخش هستیم، نمونه‌های خوبی در حوزه‌های میکروالکترونیک، خودرو و بخش‌های شیمیایی معدنی در این نمایشگاه حضور  دارند، به طور کلی نیازهای بخش دفاع گسترده است.