تلاش گمرک برای کمک به تولید با ارائه تسهیلات ویژه/ لزوم مطالعه اصلاحیه جدید قانون قاچاق


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر تعرفه گمرک گفت: گمرک در تلاش است تا با ارائه تسهیلات ویژه که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، در چرخه تامین کالا و اجزا و قطعات برای واحدها نقش سازنده و مثبت داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127325/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87