تقویت صنایع فارس در برنامه هفتم توسعه دنبال شود


شیراز-ایرنا- نشست مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و نمایندگان مردم استان در این نشست توجه ویژه به حوزه صنعت فارس در تدوین برنامه هفتم توسعه را خواستار شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014899/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF