تفکر سردار سلیمانی نیاز امروز کشور برای برون رفت از مشکلات

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: زمانی که برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های ما در وزارت موفق است که کارشناس وزارت این توانایی را داشته باشد که از نظرات همکاران شهرستانی استفاده کند.

پرنده با اشاره به اینکه حدود شش نفر از متخصصین معاونت روابط کار وزارت در این کارگاه‌ها حضور دارند، عنوان کرد: همکارانی که در روابط کار هستند از لحاظ تجربی حرف برای گفتن زیاد دارند.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این کارگاه‌ها این است که در پایان کارگاه یکی سری از کارها را زودتر از گذشته انجام دهیم.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که یکی از مواردی که وزارتخانه پیگیری می‌کند ترک مشاغل است، افزود: برخی از پرونده‌ها داریم که از سال ۱۴۰۰ تا الان بلاتکلیف مانده است، این است که میانگین رسیدگی ما از کشوری بیشتر است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پیشگیری از حوادث را جدی پیگیری می‌کنیم، مملکت برای اینکه بتواند رضایت مردم را فراهم کند به تفکری مانند سردار سلیمانی نیاز دارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092819253/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA

وی تأکید کرد: کارگاه‌های پرخطر را در اولویت کار خود قرار دهید.

پرنده ادامه داد: همکاران مأمور تحقیق تا جایی که امکان دارد کار کنند که مستند باشد و هیئت به راحتی بتواند رأی بدهد، اگر تشخیص اولیه درست نباشد تا دیوان نیز ممکن است پیش برود.

احمدرضا پرنده، بیست و هشتم آذرماه، در کارگاه آموزشی روابط کار که با حضور کارکنان ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی لرستان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از حسن‌های روابط اجتماعی این است که می‌توانیم مشکلات مردم را حل کنیم.

وی تصریح کرد: آمار بیمه بیکاری لرستان ۱۸۰۰ نفر است، لیست افرادی که بیمه بیکاری می‌گیرند را آنالیز کنیم که در کدام شهرستان و چه تخصصی دارد، شغل مناسب برای آن‌ها پیدا کنیم.

وی با اشاره به میزان اثربخشی این کارگاه‌ها، تصریح کرد: در حوزه روابط کار کیفیت آراء روابط کار ما باید ارتقاء پیدا کند.

پرنده بیان کرد: ۷۰ درصد حوادث به محیط کار برمی‌گردد و ۳۰ درصد به کارگران که در این زمینه با کارفرمایان و تشکل‌های کارگری می‌توانیم جلساتی داشته باشیم.

ایسنا/لرستان مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشگیری از حوادث را جدی پیگیری می‌کنیم، مملکت برای اینکه بتواند رضایت مردم را فراهم کند به تفکری مانند سردار سلیمانی نیاز دارد.