تغییر ۵۰۰۰ کیلومتر از خطوط مسی برق/ راه دزدی کم می‌شود

وی اظهار کرد: کابل خودنگهدار نوعی از شبکه هوایی است که هادی آن از جنس آلومینیوم است و امروزه در شبکه‌های فشار ضعیف بخش توزیع جایگزین سیم مسی شده است، این کابل‌ها خصوصا در شرایط فعلی مزایای بسیار زیادی دارد و استفاده از آن در صنعت برق رواج پیدا کرده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090603840/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFوی با بیان اینکه با ارتقا و توسعه کابل های خود نگهدار امنیت و پایداری شبکه برق افزایش می‌یابد، گفت: برنامه‌ریزی‌های متعددی برای تسریع در روند اجرای این طرح‌ها انجام شده و امیدواریم با تخصیص بودجه بیشتر به این بخش سرعت کار نیز افزایش پیدا کند.

مدیرعامل توانیر گفت: بخش توزیع برق کشور برنامه تعویض 34 هزار کیلومتر شبکه سیمی با کابل خود نگهدار را در برنامه دارد که تا پایان نیمه اول سال 1401 به جهت کمبود نقدینگی بخش توزیع بیش از 5000 کیلومتر آن محقق شده است و این مساله می‌تواند موجب کاهش سرقت و استفاده غیر مجاز از شبکه شود.

آرش کردی  در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تبدیل شبکه های مسی با کابل‌های خودنگهدار یکی از برنامه‌های اساسی بخش توزیع برق است که در کاهش تلفات، جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و بهینه‌سازی و نوسازی شبکه نقش دارد، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شبکه‌های قدیمی عمری بالای 25 سال دارند تعویض آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، کل برنامه توسعه شبکه توزیع (فشار ضعیف و فشار متوسط) در سال 1401 بیش از 15000 کیلومتر است، که با عنایت به محدودیت‌های نقدینگی تا نیمه اول سال جاری به میزان 5000 کیلومتر از این برنامه محقق شده است. پیش بینی می شود این عملکرد تا پایان سال به بیش از 10000 کیلومتر برسد.