تغییر وزیر صمت به صلاح صنعت کشور نیست


تهران- ایرنا- انجمن مستربچ و آمیزه‌های پلیمری ایران با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح امور با حضور فاطمی امین شد و اعلام کرد: تغییر وزیر صمت و به تبع آن تغییرات مدیریتی در آن وزارتخانه را در شرایط کنونی بـه صـلاح صـنعت کشور نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095272/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA