تغییر قیمت ۲۸ محصول ایران خودرو/ اعمال نرخ‌های جدید از ابتدای تیر


تهران- ایرنا- مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، تغییر قیمت ۲۸ محصول ایران‌خودرو را تایید کرد و آن را ناشی از اعمال استانداردهای اجباری، نصب آپشن‌ها و امکانات جدید و همچنین تغییرات فنی این خودروها برشمرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135953/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C