تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی لرستان ۶۵ درصد محقق شده است

جهانی عنوان کرد: تسهیلات پرداخت شده از طریق دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات مختلفی که به استان تخصیص یافته و در راستای ایجاد اشتغال است باید با نظارت کامل و ثبت در سامانه رصد و همچنین بر اساس افرادی که بیمه شده اند صورت گیرد.

علی جهانی هفتم دی ماه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان با بیان اینکه پرداخت تسهیلات اشتغالزا اگر با نظارت کامل اجرا شود می‌تواند باعث تحقق اشتغال در استان شود، اظهار کرد: تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری مشخص و  اشتغال ثبت شده در سامانه رصد باید بطور مستمر مورد نظارت و صحت سنجی دقیق قرار بگیرد و همچنین شفافیت آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌ها و نهادهای پرداخت کننده ضروری است.

ایسنا/لرستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: با توجه به تعهد و تحقق اشتغال دستگاه‌های اجرایی نظارت بر طرح‌های اشتغال و ثبت در سامانه رصد با جدیت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه تاکنون از تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی لرستان ۶۵ درصد محقق شده است، افزود: برخی از دستگاه‌های اجرایی در این مورد عملکرد خوبی داشته‌اند و بیشتر تعهد اشتغال خود را محقق کرده‌اند که می‌طلبد در این ماه‌های باقیماده بقیه دستگاه‌های اجرایی نیز نسبت به تحقق اشتغال تعهد شده خود اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تأکید بر اینکه خروجی همه طرح‌ها، باید به اشتغال پایدار منجر شود، تصریح کرد: پرداخت تسهیلات به متقاضیان و بنگاه‌های اقتصادی با دو اولویت بهره‌برداری سریع و اشتغال بیشتر انجام می‌شود و برای تسریع در جذب اعتبارات، هماهنگی بین دستگاه‌ها و بانک‌های عامل و سایر نهادهای دیگیر در معرفی طرح‌های استان لازم و ضروری است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100704249/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA