تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه موجب رونق تولید می‌شود


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید زودتر اجرایی شود تا دیگر برای کسی سرمایه‌گذاری به‌جز در بنگاه‌های تولیدی صرف نداشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982781/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF