تصویب دو لایحه در دولت برای ساماندهی بازار مسکن و خودرو/ لوایح با فوریت به مجلس می‌رود


تهران – ایرنا – سخنگوی دولت از تصویب لایحه «واردات خودروی سواری کار کرده» و «اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر مسکن» در هیات دولت خبر داد که قرار است با فوریت به مجلس ارسال شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087698/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD