تصمیم جدید بانک روسیه – ایسنا

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط بانک، فعالیت‌های اقتصادی در این کشور سریع‌تر از حد انتظار رشد می‌کنند که منعکس کننده افزایش تقاضای داخلی در بحبوحه فرایندهای سازگار با اقتصاد روسیه است.

در پایان بیانیه بانک آمده است که «در چارچوب افزایش تدریجی فشارهای تورمی فعلی، بانک روسیه امکان افزایش نرخ کلیدی را در جلسات بعدی خود برای تثبیت تورم نزدیک به چهار درصد در سال ۲۰۲۴ و پس از آن ارزیابی خواهد کرد».

بانک روسیه تخمین می‌زند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۵ تا ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۵ تا ۲.۵ درصد باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402020904409/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

بانک روسیه نرخ بهره اصلی را بدون تغییر در ۷.۵۰ درصد باقی گذاشت.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بانک مرکزی روسیه تصمیم گرفت که نرخ بهره اصلی خود را بدون تغییر باقی بگذارد و نرخ پایه را روی ۷.۵۰ درصد قرار دهد.

پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال ۲۰۲۳ بین ۴.۵ تا ۶.۵ درصد باشد و در سال ۲۰۲۴ به چهار درصد بازگردد.