تشکیل ۵۴ کمیته بررسی سخت و زیان آور در لرستان

وی افزود : در این راستا و طی ۹ ماهه سال جاری ۱۵۰۸ کارگر درخواست بازنشستگی بیش از موعد خود را در سامانه مشاغل سخت و زیان‌آور به ثبت رسانده‌اند که کار بررسی این درخواست‌ها در دو کمیته بدوی و تجدید نظر انجام شده است.

وی ادامه داد: از ۱۵۰۸ درخواست مطرح شده در کمیته بدوی ۱۰۲۷ درخواست تأیید شدند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062122270/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DB%B5%DB%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان کرد: در مجموع طی ۹ ماهه سالجاری ۱۱۷۴ کارگر لرستانی بازنشستگی پیش از موعد خود در مشاغل سخت و زیان آور مورد تأیید قرار گرفت و برای مراحل نهایی به سازمان تأمین اجتماعی استان ارسال شد.

ایسنا/لرستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: طی ۹ ماهه سالجاری ۵۴ کمیته بدوی و تجدید نظر جهت بررسی درخواست‌های بازنشستگی بیش از موعد کارگران استان تشکیل شده است.

جهانی با بیان اینکه کارگرانی که بازنشستگی بیش از موعد آن‌ها در کمیته بدوی تأیید نمی‌شود باید اعتراض خود را در سامانه به ثبت برسانند تا در کمیته تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد، گفت: همچنین ۳۶۲ درخواست در کمیته تجدید نظر مطرح شده که ۱۴۷ درخواست مورد تأیید قرار گرفتند.

علی جهانی دهم دی ماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام مراحل درخواست کارگران جهت بازنشستگی بیش از موعد بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه مشاغل سخت و زیان آور است، اظهار کرد: کارگرانی که سابقه کار متوالی در بازه زمانی ۲۰ سال و متناوب ۲۵ سال در کارهای سخت و زیان‌آور دارند می‌توانند درخواست بازنشستگی بیش از موعد خود را در این مشاغل در سامانه http//: sakht.mcls.gov.ir ثبت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به بررسی درخواست‌های مشاغل سخت و زیان آور کارگران استان در دو کمیته بدوی و تجدید نظر اشاره کرد و افزود: در ۹ ماهه سال جاری ۴۷ جلسه کمیته بدوی و هفت جلسه کمیته تجدید نظر تشکیل شده است.

جهانی با بیان اینکه برخی درخواست‌ها در کمیته بدوی بررسی مشاغل سخت و زیان آور تایید نمی‌شود، گفت: برخی از کارگران شاغل در کارهای سخت عنوان دقیق شغل خود را در درخواست خود اشتباه عنوان می‌کنند و یا کارفرما عنوان شغل دیگری را در لیست بیمه کارگر لحاظ می‌کند که لازم است کارگران قبل از ثبت درخواست خود، عناوین دقیق شغلی خود را از تأمین اجتماعی دریافت کنند.

وی تصریح کرد: برخی کارها وجود دارد که کارگران در طول دوران خدمت خود طی فعالیت‌های مداوم با عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و … آن‌ها را دچار تنش‌های جسمی و روانی کند که این فعالیت‌ها شامل مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود.