تشکیل شرکت‌های تخصصی خدمات کسب وکار در کشور ضروری است


بوشهر – ایرنا – مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تشکیل شرکت‌های تخصصی خدمات کسب و کار که مشاوره حقوقی، بازاریابی و فروش به صنایع ارائه کنند، در کشور ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006828/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA