تشدید نظارت بر پارکینگ‌ها برای شناسایی خودروهای احتکارشده توسط دلالان


تهران – ایرنا – معاون وزیر صمت در نامه به مدیران کل استانی، خواستار تشدید بازرسی و نظارت در بازار خودرو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083902/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7