ترمز قیمت خودرو در بورس کالا کشیده شد


تهران- ایرنا- افزایش عرضه خودرو در بورس موجب شد تا قیمت نهایی معاملات در بورس نیز کاهش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002738/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF