تدوین سند استقرار فناوری‌های نسل ۴ با راهبری ایمیدرو

تهیه سند توسعه عناصر استراتژیک تا پایان امسال

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «سمیه خلوصی» افزود: سند استقرار فناوری های نسل ۴ به‌منظور هم افزایی و حمایت از استقرار فناوری های نسل چهار، در قالب پروژه «هُدهُد» تعریف شده است.

وی افزود: همچنین فرآوری عناصر نادرخاکی و توسعه عناصر استراتژیک و حیاتی کشور که اقتصاد کشور را به آن وابسته می‌کند، مورد توجه است و در آن نحوه فرآوری و ایجاد صنایع پایین مشخص خواهد شد.

خلوصی با اشاره به برنامه های ایمیدرو در توسعه حوزه عناصر استراتژیک، گفت: ایجاد طرح زیست‌بوم فناوری و نوآوری بخش معدن که نقش آن حمایت و تسهیل گری حضور استارت‌آپ‌های بخش معدن و رفع مشکلات دانش‌بنیان‌های این حوزه است، در شمار برنامه‌های ایمیدرو قرار گرفت.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو ادامه‌داد: توسعه حوزه فناوری و نوآوری از رویکردهای ایمیدرو محسوب می‌شود که در این زمینه تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری معدن و صنایع معدنی مورد توجه است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: در این زمینه توسعه چهار عنصر اصلی هدفگذاری شده است که تا پایان امسال نقشه راه توسعه عناصر استراتژیک تهیه می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84883567/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DB%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88

وی اظهار داشت: ایمیدرو به عنوان نهاد واسط بین بخش خصوصی و حوزه معدن و صنایع معدنی، تهیه این سند و ارائه برنامه‌های عملیاتی را در دستور کار قرار داد.