تدوین برنامه راهبردی برای تحقق اولویت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی


تهران- ایرنا- سرپرست جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: برنامه ای با ۲۴ عنوان ذیل چهار موضوع کلی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مجلس شورای اسلامی ارائه داده اند، تدوین شده و تحقق این برنامه ها با اهتمام ویژه‌ای دنبال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170496/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C