تدبیر دولت مردمی در احیای شرکت صنایع آذرآب اراک


اراک – ایرنا – شرکت صنایع آذرآب اراک که بعد از واگذاری به بخش خصوصی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی با تنگناها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم ‌می‌کرد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش شبانه‌روزی مدیریت ارشد استان مرکزی فصل جدیدی از تولید در این واحد مادر تخصصی باز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065475/%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9