تدابیر منطقی تسهیل‌گر، مسیر توسعه بخش صنعت و معدن را هموار می‌کند


تهران- ایرنا- رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: توسعه بخش صنعت و معدن، نیازمند تدابیر منطقی تسهیلگر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156494/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF