تخصیص خودرو با قیمت کارخانه به مدیران ایران‌خودرو باید به‌سرعت ابطال شود


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تخصیص خودرو با قیمت کارخانه به مدیران ایران‌خودرو اشتباه بود و باید به‌سرعت ابطال شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988114/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA