تحویل ندادن کالا به بهانه گران شدن ارز تخلف است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحویل ندادن کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی با آن برخورد می‌کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101509677/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

شاه‌میرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شده‌اند، به راحتی می‌توانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند.

معاون وزیر صمت افزود: مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کرده‌اند، بنابراین این فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است؛ ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی درباره تحویل ندادن کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه‌ها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد.