تحقق سدسازی برای دلالان خودرو با سامانه ثبت معاملات خودرویی


تهران- ایرنا- سامانه ثبت معاملات خودرویی کشور از چند هفته قبل فعال شده که قرار است در این سامانه اطلاعات معاملات خودرو تجمیع و بانک اطلاعاتی معتبر در این حوزه ایجاد شود و با شفاف‌سازی در این فرایند، اطلاعات دلالان نیز هویدا خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113447/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C