تحقق رشد اقتصادی ۱۳۰ تا ۲۰۷ درصدی در بخش‌های صنعت و معدن استان سمنان


سمنان- ایرنا- مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: رشد اقتصادی پیش بینی شده برای ۲ بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ با تحقق ۱۳۰ و ۲۰۷ درصدی محقق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107539/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86