تحریم شرکت ابر آروان نشان داد هدف مردم هستندنایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: تحریم های جدید اروپا نشان می دهد که هدف اصلی تحریم های آمریکا و اروپایی‌ها ملت ایران است نه نظام جمهوری اسلامی.

محمدحسن آصفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تحربم های جدید اروپا علیه چندین شخص و شرکت ایرانی از جمله شرکت ابر آروان، بیان کرد: تا به امروز آمریکایی ها و اروپایی ها تحریم های متعددی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده اند که می توان گفت ۹۰ درصد آنها بر علیه ملت ایران بوده است. شاید ۱۰ درصد این تحریم ها مربوط به مسائل نظامی باشد. حتی در این بخش نیز فعالیت‌ها مشترک دیده می شود. امروز بخشی از وزارت دفاع تحریم شده است در حالی که بخشی از آن در عین حال که بی سیم یا رادار تولید می کند باتری های مخابرات روستایی را نیز تولید می کند.

وی در ادامه اظهار کرد: این امر نشان می دهد مشکل آمریکایی ها و اروپایی ها با مردم جمهوری اسلامی است. مشکل آنها با مردمی است که نظام و انقلاب را قبول داشته و پای آن ایستاده اند. رفتارهای آنها نشات گرفته از این است که آنان با ملت ایران دشمنی دارند. مطمئن باشند اگر قرار بود این تحریم ها اثر گذار باشد در طول این ۱۵ سال که این همه به ما فشار آوردند تاثیر می گذاشت. ولی این تحریم ها سبب شده تا مردم محکم تر در برابر آنان بایستند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصدیح کرد: نمی گوییم تحریم ها بی اثر بوده اما مردم با این تحریم ها و فشارها دست از انقلاب خود برنخواهند داشت. آمریکا حتی دارو هم تحریم کرد و بیماران پروانه ای ما به دارویی نیاز دارند که در آمریکا و اروپا است. بیماران خاص ما امروز نیازمند دارو هستند. آنها اگر با مردم ایران مشکل ندارند چرا دارو را تحریم می کنند. چرا در زمانی که ما روزانه ۷۰۰ نفر تلفات کرونا داشتیم واکسن در اختیار ما قرار ندادند.

وی در ادامه تاکید کرد: یا همین شرکت ابر آروان که امروز تحریم شده است یک شرکت خصوصی بود که  در حوزه توسعه پهنای باند اینترنت فعالیت می کرد. مگر آنها نمی گویند شما اینترنت را محدود کردید اما خودشان که این کار را با تحریم های خود انجام داده اند. شرکت ابر اروان در حوزه توسعه پهنای باند فعال بود. آنها که مدعی هستند که چرا اینترنت محدود شده خودشان باید امروز پاسخگو باشند. چرا پلتفرم ها خارجی خود آنها تعهد نمی دهند که در چهارچوب قانون جمهوری اسلامی فعالیت کنند؟

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082517806/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF