تاکید وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی بر مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبی

ابوالحسنی با اشاره به طرح کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری ادامه داد: استان خوزستان برنامه و طرح بزرگی با عنایت مقام معظم رهبری دارد که فاز اول آن انجام شده است. تخصیص آب فاز دوم نیز انجام شده و اولویت بعدی تکمیل طرح بزرگ احیای ۵۵۰ هزار هکتاری است و در اولین فرصت به دنبال تامین منابع مالی آن هستیم.

مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما به بخش آب فکر کردیم و در این حوزه کار کردیم اما تاکید شده است که پیوست‌های اجتماعی و زیست محیطی تهیه شود. علاوه بر کارهای سازه‌ای و اقتصادی که انجام شده است، برای پایداری نیز اهمیت ویژه‌ای قائل هستیم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بررسی مدیریت  یکپارچه و جامع حوضه‌های آبی در روز دوم همایش، افزود: این رویکرد ما در وزارت جهاد کشاورزی و نیرو این است به طوری که حتی ساختار سازمانی و همکاران وزارت نیرو نیز به سمت حوضه‌های آبی یکپارچه قدم برداشته‌اند. ما هم با همین رویکرد امیدواریم در بخش آب و خاک برای تامین امنیت غذایی قدم برداریم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121007875/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8Cمدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت‌های منابع اعتباری در کشور، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مخصوصا ظرفیت بهره‌برداران برای تکمیل پروژه‌ها و شروع پروژه‌های جدید، دیگر راهکار ما است‌ تا پروژه‌ها به منصه ظهور برسد.

وی  با تاکید بر حفظ دو منبع آب و خاک، ادامه داد: معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر این دو پیوست، بحث خاک را نیز به صورت جدی‌تر پیگیری می‌کند. خاک به عنوانی منبعی برای تولید غذا مطرح است و در توصیه‌های مقام معظم رهبری نیز بوده و خاک از آب هم برای ما مهمتر است. آب در چرخه هیدرولوژیکی، تجدیدپذیر است اما تجدید خاک میلیون‌ها سال طول می‌کشد. علاوه بر آب، به خاک هم باید بیش از پیش توجه کنیم و در پروژه‌ها از آن استفاده بهینه کنیم و پایداری خاک را سرمنشأ کارها قرار دهیم.

ایسنا/خوزستان مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر حفظ دو منبع آب و خاک، گفت: معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، علاوه بر این دو پیوست، بحث خاک را نیز به صورت جدی‌تر پیگیری می‌کند.

جلال ابوالحسنی در اختتامیه ششمین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی که امروز (۱۰ اسفندماه) در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در این همایش به حد کفایت به چالش‌های آب پرداخته شد و راهکارها را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برای پایداری، حتما لازم است از نظرات استفاده کنیم. این مهمترین سیاست بخش آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در دهه گذشته بوده است و در آینده نیز رویکرد ما خواهد بود.