تاکید بر رعایت سقف لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی

در این جلسه پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محمدی عراقی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ‌زاده، سید مصطفی میرسلیم، داود دانش جعفری و آقازاده از اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

اعضای کمیسیون در این جلسه همچنین مقرر کردند که «لوایح بودجه سالیانه باید منطبق با سیاست های کلی و در اجرای برنامه پنج ساله تنظیم و تصویب شود. رسیدگی در مجلس با رعایت اهداف و حفظ ساختار کلی و انسجام لایحه در سقف لایحه دولت صورت گیرد.» و همچنین «تعیین سهم درصد در بودجه» ممنوع است.

به گزارش ایسنا، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت و مجلس برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح ساختار بودجه را برای ارائه به صحن مجمع مورد بررسی قرار دادند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401043020727/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8Cاعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی از سیاستهای کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در خصوص اصلاح ساختار بودجه را بررسی کردند.

در این جلسه اعضای کمیسیون مشترک بر استقلال بودجه دولت از عواید حاصل از صادرات نفت تاکید و مقرر کردند که «تامین هزینه های دولت صرفاً از محل درآمدهای عمومی باشد» و «عواید حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات و سایر دارایی های سرمایه ای به تامین طرح های زیرساختی ملی اختصاص یابد.»