تاکنون ۲ هزار واحد تولیدی احیا شده است/ واردکنندگان خودرو در حال مذاکره با طرف‌های خارجی هستند


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد دستور رئیس‌جمهور برای احیای واحدهای راکد گفت: این موضوع تبدیل به یک پروژه در خصوص معادن و صنایع شده و تاکنون موفق شده‌ایم تا ۲ هزار واحد را احیا کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959298/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1