تامین ۲۸ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن

توجه به سیاست‌های بالادستی و لزوم تعامل کارشناسان حقوقی با مدیران داخل مجموعه، سیستم قضایی و دستگاه‌های نظارتی از دیگر مواردی بود که سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن به آنها اشاره داشت.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در یک سال گذشته حدود ۲۸ هزار هکتار زمین در محدوده شهرها تامین و بالغ بر ۱۲ هزار هکتار به شهرها الحاق شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112519556/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

ارسلان مالکی اظهار کرد: در دولت سیزدهم برای حل مشکل مسکن در کشور اقدامات بی‌نظیری صورت گرفته است. در شرایطی که تامین زمین برای طرح‌های مسکن در دولت قبل کاری دشوار به نظر می‌رسید، سازمان ملی زمین و مسکن موفق شد در حدود یک سال برای حدود ۲۸ هزار هکتار زمین در محدوده شهرها زمین تامین کند و بالغ بر ۱۲ هزار هکتار زمین به شهرها الحاق کند.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، مجهز شدن کارشناسان حقوقی ادارات کل راه و شهرسازی به دانش و مهارت به‌روز و همچنین سلامت و امین بودن را دو خصوصیت اصلی نیروهای حقوقی عنوان و اظهار کرد: داشتن این دو شرط باعث می‌شود که کارشناسان حقوقی به یک مشاور آگاه و امین برای مدیران مجموعه تبدیل شوند.

مالکی در نشست آموزشی آشنایی با قوانین و نظام حقوقی و مقررات حاکم بر تشخیص نوعیت اراضی، همچنین به مدیران استانی توصیه کرد: تصمیمات خود را با ملاحظات حقوقی و قانونی اتخاذ کنند. این کار باعث می‌شود پیش از آنکه مشکلی پیش بیاید، با اقدامات پیشگیرانه مسائل را مدیریت کرده و از آسیب‌های جدی جلوگیری به عمل آوریم.

وی نقش نیروهای حقوقی در تامین زمین و حفظ و حراست از زمین‌های دولتی را بسیار مهم برشمرد و اضافه کرد: شما در خط مقدم حراست از انفال و بیت‌المال قرار دارید و وظیفه خطیر جلوگیری از دست‌درازی به زمین‌هایی که متعلق به همه مردم کشور است، برعهده شماست.

به گزارش ایسنا، تاکنون ۷۱ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تحصیل شده که بنا به گفته سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن ۲۸ هزار هکتار در یک سال اخیر تامین شده است.