تامین سرمایه در گردش بیشترین مشکل واحدهای صنعتی دشتستان است


بوشهر- ایرنا- رییس اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان دشتستان گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده عمده‌ترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان دشتستان، تامین سرمایه در گردش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116164/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA