تامین زمین برای ۲.۸ میلیون واحد مسکونی/ ساخت مسکن در ۱۳۱۲ شهر

وی یکی از سیاست های سازمان ملی زمین و مسکن را تامین زمین در ۱۳۱۲ شهر دانست و گفت: ۱۲۶۷ شهر قدیمی و مابقی جدید و منطقه آزاد است.

رضایی، ضمن قدردانی از همراهی سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تهیه سند اراضی بلا استفاده دستگاه های دولتی به نام سازمان ملی زمین و مسکن جهت مسکن سازی برای جامعه هدف، خاطرنشان کرد: قراردادهای ساخت مسکن دو ساله بوده و لذا در پایان چهار سال چهار میلیون واحد مسکونی به بهره برداری می رسد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052921098/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، تامین زمین را یکی از مشکلات قانون جهش تولید مسکن دانست و بیان کرد: در این قانون پیش بینی شده دستگاه های دولتی موظف هستند زمین های مازاد و بلا استفاده خود در داخل شهرها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت امر مسکن سازی قرار دهند.

رضایی، از مکان یابی بالغ بر ۶۶۰۰ هکتار از اراضی دولتی در محدوده شهرها و معرفی به سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تهیه سند به نام سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد و اظهار کرد: آماده ساخت مسکن در این اراضی هستیم.

معاون سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به گذشت یک سال از قانون جهش تولید مسکن و لزوم تسریع دستگاه های دولتی در معرفی اراضی بلا استفاده خود در داخل محدوده شهرها، اضافه کرد: بالغ بر ۲۲ هزار هکتار زمین در داخل شهرها تامین شده و ۳۵ هکتار دیگر نیز آماده الحاق به محدوده و حریم شهرهاست.

وی اراضی تامین شده برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را مستعد ساخت و مابقی را دارای کاربری دانست و افزود: اراضی دارای کاربری باید در شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان ها به محدوده شهرها افزوده شوند.

ایسنا/گیلان معاون سازمان ملی زمین و مسکن،با بیان اینکه زمین بالغ بر دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کریم، گفت: اراضی تامین شده برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مستعد ساخت و مابقی دارای کاربری است.

وی شرط برخورداری از نهضت ملی مسکن را سابقه سکونت حداقل پنج ساله در شهر مورد تقاضا دانست و یادآور شد: مسکن سازی امری معنوی و مقدس است، زیرا زمینه آسایش خانواده ها را فراهم می کند و لذا وزارت راه و شهرسازی آماده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی است و نیازمند همکاری جدی دستگاه ها هستیم.

تقی رضایی در حاشیه دیدار با فرماندار و نماینده شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا، سازمان ملی زمین و مسکن را متولی تامین زمین برای نهضت ملی مسکن دانست و اظهار کرد: به دنبال تصویب قانون جهش تولید مسکن زمین بالغ بر دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کریم.