تامین بیش از ۷۰ درصد نیاز دارویی کشور با تولید داخل


تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صمت، صنعت دارو را صنعت انقلاب عنوان کرد و گفت: قبل از انقلاب در حوزه مواد اولیه دارو هیچ تولیدی نداشتیم اما امروز به جایگاهی رسیده‌ایم که ۷۲ درصد از مجموع نیاز دارو و ۱۰۰ درصد از نیاز مکمل‌های ورزشی و مکمل‌های غذایی در داخل تامین می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017527/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84