تاثیرگذاری بر تحولات اقتصادی از اهداف مهم موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است

تقوی با بیان اینکه تیم موسسه در سفرهای استانی دولت و وزیر صمت برای اجرای طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری همراهی می کردند، گفت: این اقدام، هم پژوهشگران ما را با فضا و واقعیت‌های صنعتی کشور آشناتر کرد و هم سبب شد تا استان‌ها نیز از عملکرد و توانمندی‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مطلع شوند.

دستیار ویژه رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اینکه طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک برای هر شهرستان و استان تنظیم شده بود، اظهار داشت: اجرای این طرح در هر استان سبب شد تا ارتباط موسسه با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، استانداری‌ها،‌ خانه های صنعت، معدن و تجارت، ‌اتاق‌های بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه  افزایش یابد و این نهادها  از توانمندی‌های موسسه شناخت پیدا کنند.

وی تصریح کرد: ارتباط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر شناخت آنان از توانمندی‌های موسسه، سبب ارتقا بودجه موسسه در سال ۱۴۰۱ شد.

به گزارش ایرنا از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، «سید علی تقوی» با اشاره به اجرای طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در سال گذشته، افزود: این امر در شناساندن موسسه به دیگر ارگان‌های کشور بسیار موثر و مفید بوده است.

مدیر کل حوزه ریاست، ‌روابط عمومی و امور بین الملل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به سفرهای استانی و نظارت بر طرح‏های سرمایه‌گذاری که توسط پژوهشگران موسسه انجام می‌شود اشاره کرد و افزود: این سفرها سبب شده تا پژوهشگران از نزدیک با حوزه های صنعتی،‌ معدنی و تجاری آشنا شوند و توانمندی‌های خود را در استان ها معرفی کنند.

تقوی، مطالعه و شناسایی اهداف آینده و مسائل بنیادی و توسعه علمی کشور با استفاده از متخصصان موسسه،‌ برنامه ریزی و هماهنگی در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی توسط مرکز اموزش و گسترش ارتباط علمی میان مراکز آموزشی، دانشگاهی و تحقیقاتی با موسسه را از برنامه های آینده موسسه ذکر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906412/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C

وی ادامه‌داد: این سفرها سبب شده تا بین پژوهش و اجرا همراهی و همگرایی ایجاد و سبب افزایش شناخت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های اقتصادی از توانمندی‌های موسسه شود.

وی با بیان اینکه طرح آمایش سرزمینی برای ما یک فرصت بود، خاطرنشان‌کرد: اجرای طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری توسط موسسه سبب برقراری ارتباط موثر موسسه با نمایندگان مجلس شد؛ به‌طوری که با اجرای این طرح، جلساتی در موسسه و در دفتر نمایندگان مجلس برگزار شد و این امر سبب شناخت بیشتر نمایندگان از موسسه شده است.