تأمین کالا و خدمات به صورت اقساط بدون بهره برای کارکنان دولت


تهران- ایرنا- رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آغاز به کار رسمی شبکه هوشمند مبادلات اقساطی (هما) در کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047167/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA