“تأثیر لجستیک و زنجیره تامین” فرادستگاهی و نیازمند همکاری سایر وزارتخانه‌هاست

وزیر علوم گفت: در پایان، ضمن افتتاح سومین دوره جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره تامین، امیدوارم همزمان با گسترش این جایزه، توجه نظام حکمرانی کشور به این مقوله مهم بیشتر شود و این جایزه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بتواند سهم مهمی در رشد و توسعه اقتصاد کشور به وسیله رفع معضل اساسی اقتصاد، یعنی گران اداره شدن زنجیره تامین تجاری کشور باشد.

وزیر علوم تصریح کرد: محققان دانشگاهی ما، با مطالعات گسترده و بررسی جایزه‌های تعالی برگزار شده در این حوزه در سطح جهان موفق به ارائه یک مدل بومی در این زمینه شده‌اند که جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره تامین حول آن بنا نهاده شده است. این جایزه، افزون بر تلاش خود با هدف ترویج فرهنگ علمی لجستیک و زنجیره تامین در بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به ارزیابی شرکت‌ها براساس معیارهای طراحی شده اقدام کرده و متعهد به ارائه گزارش بازخورد از نقاط ضعف و قوت به منظور بهبود مجموعه‎های شرکت‌کننده شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082517755/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1

وی افزود: تلاش نظام آموزش عالی کشور افزون بر وظیفه ذاتی خود مبنی بر تربیت نیروی ماهر، به ارائه مدل‌ها و الگوهای بومی معطوف شده است تا بتوان بر اساس آن به یک نظام علمی مساله‌محور برای پاسخگویی به نیازهای صنعت تبدیل شود. تاکنون گام‌های مهمی در این مسیر برداشته شده است و نمونه‌ای از همکاری مساله محور، مشارکت با وزارت صنعت، معدن و تجارت در پرداختن به یکی از موضوعات مهم و اساسی صنعت، یعنی حوزه لجستیک و زنجیره تامین است. این مهم از طریق بنیان نهادن “جایزه ملی تعالی” مرتبط با این حوزه با محوریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت پذیرفته است.

وزیر علوم با بیان این‌که در مراجع علمی جهانی، تأثیر لجستیک و زنجیره تامین از چهار منظر اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فناوری مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: طبعاً چنین موضوعات کلانی، فرادستگاهی و نیازمند همکاری سایر وزارتخانه‌ها هستند.

به گزارش ایسنا، در پیام دکتر محمدعلی زلفی‌گل به افتتاحیه سومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین که امروز در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، آمده است: مقدم شما صنعتگران، فرهیختگان، نخبگان علمی و دانشگاهی را گرامی میدارم و از تمامی عزیزانی که با اهتمام خود نسبت به برپایی سومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین اقدام کرده‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

زلفی گل خاطرنشان کرد: در مراجع علمی جهانی، تأثیر لجستیک و زنجیره تامین از چهار منظر اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فناوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. طبعاً چنین موضوعات کلانی، فرادستگاهی و نیازمند همکاری سایر وزارتخانه‌ها هستند. وزارت علوم، افزون بر تلاش به منظور بازنمایی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی از طریق دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های ذیل خود، به‌گونه‌ای ویژه خود را در حوزه فناوری متعهد به اثربخشی از طریق توسعه دانش‌بنیان و استقرار فناوری‌های جدید، مطالعات پژوهش‌محور و ارائه نوآوری‌های فرآیندی و نیز همکاری متخصصان دانشگاهی و صنعتی در بستری همچون جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره تامین می‌داند.