«بیگی» چگونه از ادعای خودرویی خود علیه «وزیر صمت» عقب نشست؟


تهران- ایرنا- «احمد علیرضا بیگی» نماینده مدعی تحویل خودروی شاسی بلند به ۷۵ نماینده برای پس گرفتن استیضاح وزیر صمت امروز با حضور در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با طرح این موضوع که «نگفته تحویل خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده» از ادعای خود عقب نشینی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096515/%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA