بیش از ۲۵۰۰ تجهیزات بازی در استان تهران مجوز استاندارد دریافت کردند

به گزارش ایرنا از اداره کل استاندارد استان تهران، با انجام سه هزار مورد بازرسی توسط بازرسان استاندارد، از تجهیزات تفریحی سطح استان، ۲ هزار و ۵۵۰ تجهیز پس از رفع موارد عدم انطباق و استقرار شرایط ایمن موفق به اخذ تأییدیه استاندارد شدند.

بر اساس این گزارش، تمامی تجهیزات تفریحی اعم از شهربازی‌ها، کابل راه‌ها و مراکز تفریحی آبی مشمول استاندارد اجباری‌اند و شهرداری‌های سطح استان ملزم به همکاری با اداره کل استاندارد جهت ممانعت از فعالیت اماکن تفریحی غیراستاندارد مستقر در اراضی تحت مدیریت خود هستند.

در استان تهران ۲۱۱ شهربازی شناسایی شده وجود دارد که از این تعداد، ۱۵۴ شهربازی روباز و در اراضی تحت مدیریت شهرداری‌های استان هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908180/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA