بیش از هشت هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان بوشهر محقق شد


بوشهر – ایرنا – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در سال ۱۴۰۱ با سرمایه‌گذاری هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه صنعت و صادرات ۱۲.۵ میلیارد دلار، این استان سال موفقی را پشت سر گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144220/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82