بیست‌وهشتمین نمایشگاه لوستر و چراغ‌های روشنایی و تزیینی در تهران افتتاح شد


تهران- ایرنا- بیست و هشتمین نمایشگاه لوستر و چراغ‌های روشنایی و تزئینی صبح امروز (جمعه) در مراسمی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983846/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86