بومی سازی صنعت کشتی سازی راهبرد دولت سیزدهم است

وی افزود: مزیت اجرای این طرح در منطقه بکار گیری یک هزار نفر از مهندسان و کارکنان ماهر بومی است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121913400/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AAصولت مرتضوی پیش از ظهر امروز در آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴ فروند شناور مدرن مورد نیاز کشور از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که به شرکت کشتی سازی صدرا واگذار شد، اظهار کرد: شرکت کشتی سازی صدرا در راستای توسعه اقتصادی در شمال و جنوب کشور اقدام به طراحی اجرا و ساخت کشتی‌های مناسب کرده که قابل تقدیر است.

ایسنا/مازندران وزیر کار گفت: بومی سازی صنعت کشتی سازی، یک اقدام راهبردی از سوی دولت سیزدهم است.

بومی سازی صنعت کشتی سازی راهبرد دولت سیزدهم است

قابل ذکر است، تمامی مراحل ساخت شناورهای مذکور توسط متخصصان داخلی و زیر نظر موسسات رده بندی ایرانی انجام خواهد شد؛ همچنین اجرای این پروژه علاوه بر اشتغالزایی برای مجموعه یک‌هزار نفر به صورت مستقیم و هزاران نفر به صورت غیر مستقیم منجر به فعال شدن بسیاری از صنایع کوچک وابسته شده و انتقال دائم و پایدار دانش ساخت کشتی در داخل را به همراه دارد.

بومی سازی صنعت کشتی سازی راهبرد دولت سیزدهم است